• خرید سیسیکم
  • خرید سی سی کم
  • اکانت سیسیکم
  • خرید cccam
موضوع :سیسیکم,

کابل  LAN رو به ورودی لن پشت رسیور وصل کنید بعد
f1+000 را زده
تا پچ فعال شود سپس
f1+111
فعال کردن لن داخلی
بعد از منو وارد قسمت server setting شده و در قسمت server type گزینه cccam

رو انتخاب کنید وبعد کلید سبز همان

ENABLE SERVER
روبزنید تا بتونید
اکانت سی سی کم رو وارد کنید
در قسمت :

ip/url: آدرس داده شده
port: 25000
user: یوزرنیم
pas: پسورد
وارد و بعد اوکی رابزنید

__(Comments are closed.,'kubrick')


خرید iptv